Laxens livscykel – från ägg till middagsmat!

Laxens livscykel – från ägg till middagsmat!

Fas 1 – fiskägg
Varje lax börjar sitt liv på land i en så kallad inkubator. Inkubatorn håller en exakt temperatur och här lever äggen i cirka åttio dagar. Precis som vild lax sker gödningen av äggen i sötvatten. Leverantörer av laxägg kan kontrollera antalet ägg genom att spara mer eller mindre av fisken från föregående år till avel.

Fas 2 – yngel
När äggen kläcks yngel med en ägg-gulesäck på magen. När ynglen har förbrukat äggulan så matas de med pellets. I och med att ynglen växer så flyttas de över till större vattenkärl.

Fas 3 – redo för havet
Efter tio till sexton månader i sötvatten är den små laxarna red att flyttas ut i havet. I detta skedde väger ynglen cirka åttio till etthundratjugo gram och har genomgått en stor förändring som kallas smoltifiering. Denna omställning innebär att laxungarna förändras morfologisk, beteendemässigt och fysiologiskt och kan nu klara att leva i saltvatten. Laxungarna får en silverskimrande dräkt som är ett utmärkt kamouflage för en vistelse i havet.

Fas 4 – den mogna laxen
Efter smolitifieringen och när unglaxen har uppnått en särskild storlek flyttas den ut i vattengårdar i havet. Oftast ligger dessa vattengårdar nära utloppen av fjordar eller andra vattendrag, detta för att vattnet ska cirkuleras så mycket som möjligt och levnadsförhållandena för laxen blir så naturliga som möjligt går. Här mattas laxarna med pellets till de har nått en marknadsvikt på två till fem kilo.

Laxfoder – detta äter uppfödd lax
Laxar födds upp på specialutformad pellets som innehåller alla näringsämnen som lax behöver för en sund tillväxt:
– Proteiner från fiskmjöl, fiskolja och växtproteiner och oljor

 

– Kolhydrater från både marina och vegetabiliska källor
– Omättade fettsyror
– Vitaminer
– Mineraler
– Antioxidanter

Oftast tillförs också vegetabiliska oljor i fodret för att minska belastningen på begränsade marina resurser. Laxen omvandlar vegetabilisk olja till energi och lagrar omega 3-fettsyran i kroppen.

 119 thoughts on “Laxens livscykel – från ägg till middagsmat!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *